Apie mus

Komanda sukaupusi daugiau nei 25 met? patirt? tarptautin?s prekybos, investavimo ir teisin?je srityje, suvienijusi inias, patirt? ir galimybes ?k?r? UAB EURON INVEST. Pagrindin? ?mon?s specializacija didmenin? prekyba maisto prek?mis. Prioritetinis produktas auk?iausios kokyb?s vieiai skrudintos Arabikos, Robustos maltos bei pupeli? kavos miini? didmenin? prekyba i Italijos, Vokietijos, Pranc?zijos, Ispanijos, Bulgarijos, Etiopijos, ri Lankos, Indijos. M?s? si?loma produkcija ymiausi kavos preki? enklai, kuri? kokyb? yra patvirtinta Europos ir pasaulio sertifikatais.

UAB EURON INVEST yra kavos produkt? GRANDE tiesioginis pardav?jas: www.legrande.de.

M?s? siekiai:

  • suteikti vartotojui pageidaujam? puik? prek?s kokyb?s, jos savybi? bei kainos atitikimo santyk?.
  • b?ti patikimu partneriu pl?tojant prekybinius santykius, sukurti maksimali? prid?tin? vert? kitiems didmenininkams, tarpininkams, galutiniams pardav?jams.
  • pl?toti komercin? ?kin? veikl?, steigti naujas darbo vietas, nuolat teikti vartotojams kokybikus produktus, skirti d?mes? kiekvienam Klientui ir darbuotojui.

M?s? klientai:

  • Didiausi prekybos tinklai Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje. Taip pat turime stiprius partnerius Rusijoje, Ukrainoje, Lenkijoje.
  • Antrin? rinka: maos parduotuv?s, smulk?s prekeiviai.
  • Turime daug ?moni? klien?i?, kurioms nuolatos tiekiame kavos pupeles kavos aparatams.

UAB EURON INVEST nuolatos ieko nauj? kavos ir kit? maisto produkt? prekini? enkl?, kuriuos gal?tume atstovauti Baltijos alyse, Baltarusijoje, Rusijoje ir Ukrainoje.

Karjera