Malta kava

1322624951963756UAB EURON INVEST yra kavos produkt? GRANDE tiesioginis pardav?jas: www.legrande.de.

UAB EURON INVEST prekiauja ?vairia malta kava didmenin?mis kainomis. Praome si?sti J?s? uklaus? ir mes persi?sime Jums kainyn?. Laukiame laik?: info@euron.lt

Truputis istorijos. Kava yra kilusi i Etiopijos (tikriausiai Kafos regiono, nuo kurio vardo gal?jo kilti ir pats odis kava), kur nat?raliomis s?lygomis auga arabinis kavamedis. Pasaulyje, manoma, kad kav? i populiarino arabai.

Ta?iau niekur n?ra apraytas pirmasis mogaus susid?rimas su viena auniausi? gamtos dovan?, kuria kasdien m?gaujasi milijonai visame pasaulyje. Jeigu kavos atrad?jo vardas b?t? inomas, tai jam, galimas dalykas, jau seniai b?t? pastatytas paminklas.

Apie kavos kilm? dr?siai galima teigti, jog kavamedis pasaulyje inomas anks?iau u mog?, ir kad jo gimtin? yra Etiopijos plok?iakalnis Ryt? Afrikoje.

Mokslininkai ?rod?, kad kofeinas pagerina trumpalaik? atmint? ir reakcijos laik?. Tai seniai visiems inoma, ta?iau moksliniai ?rodymai atsirado tik 2005 met? lapkri?io m?nes?. Naudojant funkcin? magnetin? rezonans? pavyko pasteb?ti, kad mon?ms, geriantiems kav?, aktyvuojasi smegen? iev?s dalys, atsakingos u d?mes? ir atmint?.

Kitas kofeino ypatumas jo veikimo greitis. Maai yra toki? produkt? ar vaist?, kurie pradeda taip greitai veikti. Efektyvumas pasireikia jau po 5 minu?i?. Po keli? sekundi? po to, kai ig?r?te kav?, kofeinas ?sigeria ? skrandio arnyno trakt? ir patenka ? kraujotak?. Kofeinas yra tirpus riebaluose ir vandenyje. Jis lengvai prasiskverbia per hematoencifalin? barjer? (ypa? patikimas barjeras, saugantis smegenis nuo paalini? mediag? poveikio).

Kofeinas gali palengvinti kv?pavim?, nes atidaro smulkias plau?i? bronchiolas. Dauguma r?kali? nes?moningai naudoja ? efekt?, nes kava tam tikram laikui suvelnina kenksming? tabako d?m? poveik? plau?iams.

Mokslininkai tyr? kofeino poveik? osteoporoz?s (ligai, kai kaulai tampa trap?s) vystymuisi. Kofeino vartojimas s?lygoja tam tikr? kalcio iskyrimo su lapimu sustipr?jim?. Nereikia kavos laikyti pagrindine osteoporoz?s prieastimi, ta?iau kofeinas gali tapti vienu i provokuojan?i? faktori?. mon?ms, turintiems padid?jusi? osteoporoz?s rizik?, galima patarti papildyti kalcio kiek?, pavyzdiui, kasdien igeriant stiklin? pieno.

Arabica. Tai kilmingiausia ir geriausia kavos r?is, pasiyminti sodriu skoniu ir puikiu aromatu. Pailgoji arabikos pupel? maloni akiai ir puikaus skonio, ji kilmingiausia i vis? kavos r?i?. Kuo auk?iau j?ros lygio auginama kava, tuo geresn? jos kokyb?. Arabika auginama kaln? laituose, kur ikrenta daug krituli?. Arabikai reikia gerai drenuoto dirvoemio, dviej? valand? saul?s per dien?, o likus? laik? turi b?ti pav?sis. Geriausia kava auga tropik? klimato juostose 600-1800 metr? auktyje. Arabica yra absoliuti lyder? tarptautin?je kavos eimoje. I Arabica pupeli? pagamintas g?rimas yra aromatingas, nesukelia burnos diuvimo poj??io ir yra ne toks kartus kaip Robusta.

Robusta. Kavos kr?mai auga emesn?se vietose. Palyginti su Arabika, jie auga greitai, yra derlingesni ir labiau atspar?s ligoms. Vakar? Europa Robust? atrado tik pra?jusio imtme?io pabaigoje, ta?iau ji greitai ?gavo didel? ?kin? svarb?, kadangi j? galima kultivuoti ir emesniuose tropiniuose regionuose. Robusta daniausiai naudojama tirpiai kavai gaminti ir paprastai maioma su kit? r?i? kavos pupel?mis. Robustos pupel?s miiniui suteikia tirtumo ir okolado prieskon?.